Het beheer van het vermogen van de instelling

Het vermogensbeheer draagt een gematigd defensief karakter. Het bestuur laat zich bijstaan door ABN-AMRO- Mees Pierson.


De besteding van het vermogen van de instelling. Fondsenwerving. ANBI-status.
Het bestuur vergadert minstens tweemaal per jaar om te beslissen over ontvangen subsidieaanvragen. Voor spoedaanvragen is er een noodprocedure. Ter uitkering stelt het bestuur de jaarlijkse revenuën beschikbaar van het vanouds aanwezige vermogen. Dit vermogen wordt in beginsel intact gelaten teneinde de continuïteit van de Stichting te waarborgen. Pas sinds 2012 richt de stichting zich mede op fondsenwerving en is de ANBI-status verkregen. Alle donaties zullen onmiddellijk worden toegevoegd aan het voor uitkering beschikbaar bedrag. De concrete besteding van de afgelopen jaren blijkt uit de mede gepubliceerde jaarstukken.