Waar kan ik nadere informatie krijgen?

Het secretariaat van de Stichting, of het bestuur, is graag bereid uw vragen te beantwoorden.

Secretariaat:
Stichting Surplus
T.a.v. mevrouw J. Heeren / mevrouw E. Pot
Postbus 90103, 4800 RA Breda.
Telefoon: 076 - 208 67 43
E-mail adres: j.heeren@surplusgroep.nl | e.pot@surplusgroep.nl

RSIN/fiscaal nummer: 0028 86 820