Wie kunnen aanvragen indienen en op welke wijze?

Erkende instellingen op het gebied van lichamelijk, geestelijk en sociaal – maatschappelijk welzijn van ouderen te Breda.


Richtlijnen en criteria:
De voorkeur gaat uit naar bijzondere projecten, waarbij in principe alleen projecten in de voorbereidende fase worden gesteund en die niet tijdens de aanvraag of behandeling daarvan geheel of gedeeltelijk zijn uitgevoerd. Ook kan steun gegeven worden aan projecten met een looptijd van enkele ( in de regel maximaal 3 of 4 ) jaren. De steun heeft echter nooit een permanent karakter. Exploitatietekorten, kosten van levensonderhoud en kosten verbonden aan normale activiteiten van een organisatie zijn in principe van steun uitgesloten.

Aanvragen voor financiële steun aan een individu worden in principe niet in behandeling genomen. Alleen een rechtspersoon zoals een stichting of vereniging kan een aanvraag indienen.

Aanvragen, voorzien van een duidelijke motivatie en een begroting van de kosten, worden per e-mail ingediend bij het secretariaat.

Ter onderbouwing van de aanvraag wordt verzocht gebruik te maken van een format, waardoor inzicht wordt verkregen in de financiële situatie van de aanvrager. Dit format kunt u opvragen per e-mail bij het secretariaat van de Stichting.