STICHTING HET VOORMALIG GASTHUIS TE BREDA

De Stichting Het Voormalig Gasthuis is de oudste nog bestaande liefdadigheidsinstelling van Breda en vormt daardoor onderdeel van het cultureel erfgoed van de stad. De geschiedenis van het gasthuis gaat terug tot de tijd van het ontstaan van de stad Breda zelf.De geschiedenis van het Gasthuis is in 2002 vastgelegd in de studie “Van Oude Mannen, Vrouwen en Regenten” van de hand van drs. Muntjewerf- van de Hul.
(ISBN 90-76295-08-5).In de stad Breda bestaat er in het midden van de 13e eeuw een gasthuis voor passanten en daklozen. Dit gasthuis is gelokaliseerd aan de Boschstraat, waarschijnlijk kort bij de stadspoort. Op de plaats van het gebouw van het voormalig centrum voor beeldende kunst “ De Beyerd “ , thans het museum voor grafische kunst MOTI, ontstaat later een “ gasthuis voor oude mannen” dat tot 1954 dienst zal blijven doen. De laatste bewoners worden in dat jaar overgeplaatst naar het R.K. Gasthuis aan de Haagdijk. Met het sluiten van o.a. het Oudemannenhuis “ Boschstraat “ werd in Breda een periode afgesloten van particulier geïnitieerde liefdadigheid. Na de Tweede Wereldoorlog veranderde het maatschappelijk beeld dusdanig dat er geen tot weinig behoefte meer bestond aan dergelijke instellingen.

De “ Stichting Het Voormalig Gasthuis “ te Breda beheert thans een doelvermogen waaruit activiteiten ten behoeve van het lichamelijke en geestelijke welzijn van ouderen in Breda worden gesubsidieerd.In het bestuur, bestaande uit vijf personen, zijn de volgende kennisgebieden aanwezig : zorg en welzijn, financiën en economie, juridische en fiscale zaken, en fondsenwerving. De bestuursleden ontvangen geen honorarium. De Stichting heeft geen personeel in dienst. Het ambtelijk secretariaat (mevrouw J. Heeren en mevrouw E. Pot) wordt kosteloos ter beschikking gesteld door Stichting Surplus. De “ Stichting Het Voormalig Gasthuis “ te Breda heeft een fiscaal nummer namelijk: RSIN/fiscaal nummer 0028 86 820


HET BESTUUR

Het bestuur bestaat uit:
Voorzitter
Dhr. Mr. J.P. Leijten, oud coörd.vice-president. Rechtbank Breda.
Penningmeester
Dhr. Mr. C.J.M. Gielen FB, fiscaal-jurist.
Lid
Dhr. Mr. P.J.M. Boomaars, advocaat.
Lid
Mw. Drs S. de Groot-Borsje, revalidatiearts.
Lid
Mw. Mr. N.A.M. Fouchier, partner emojiee, Stakeholder engagement management.


Jaarstukken

- Jaarrekening 2012, klik hier.

- Jaarrekening 2013, klik hier.

- Jaarrekening 2014, klik hier.

- Jaarrekening 2015, klik hier.

- Jaarrekening 2016, klik hier.

- Jaarrekening 2017, klik hier.

- Jaarrekening 2018, klik hier.